22 grudnia br. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kluczborku odbyli trening bezstrzałowy.

Realia służby nie pozwalają na intensywny trening strzelecki w dosłownym  znaczeniu tego słowa. Dlatego do szkolenia funkcjonariuszy wykorzystuje się inne metody szkoleniowe.

Błędem jest sądzić, że trening strzelecki to tylko strzelanie. Trening ten był jednym z elementów planu wyszkolenia strzeleckiego realizowanym w tutejszej jednostce. Efektem końcowym takiego cyklu szkoleniowego powinno być prawidłowo wykonane strzelanie. Funkcjonariusze pod okiem instruktorów GISW OISW w Opolu ćwiczyli prawidłowe przyjmowanie postaw strzeleckich, dobywanie i przeładowanie broni, prawidłowe zgrywanie przyrządów celowniczych oraz ściąganie języka spustowego. Ćwiczono też prawidłową statykę, ponieważ przy dynamicznych sytuacjach jest ona jedną z kluczowych składowych oddania celnego strzału.

Tekst: st. sierż. sztab. Wojciech Pankiewicz
Zdjęcia: st. szer. Jakub Pawlicki

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej