W 2017 roku w jednostkach podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Opolu zaplanowano przeprowadzenie 48 cykli szkoleniowo - aktywizacyjnych, dzięki którym przeszkolonych zostanie 576 skazanych, w tym 12 kobiet.

logo-materialy-power.jpg

Szkolenia realizowane będą z projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, który współfinansowany jest Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej II, Działania 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Areszt Śledczy w Opolu przewiduje realizację 5 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych (dwa cykle malarz, ogrodnik, konserwator powierzchni płaskich, kurs komputerowy z obsługą programu magazynowego).

Zakład Karny w Brzegu przewiduje realizację 7 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych (dwa cykle kucharza, dwa cykle malarza, brukarza, elektryka z uprawnieniami E do 1 KV oraz fryzjera).

Zakład Karny w Głubczycach przewiduje realizację 5 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych (dwa cykle technolog wykończenia wnętrz oraz trzy cykle w zawodzie brukarza).

Zakład Karny w Kluczborku przewiduje realizację 6 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych (fryzjer, spawacz metodą MIG, brukarz, elektryk z uprawnieniami E do 1 kV, operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz tapicer).

Zakład Karny w Nysie przewiduje realizację 7 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych (dwa cykle brukarz, malarz, monter izolacji cieplnej, spawacz metodą TIG, dwa cykle technolog wykończenia wnętrz).

Zakład Karny w Sierakowie Śląskim przewiduje realizację 6 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych (dwa cykle operator maszyn i urządzeń przetwórstwa tworzyw sztucznych, malarz wykończeniowy, dwa cykle ogrodnik z  obsługa kos spalinowych, pilarz z obsługą kos spalinowych).

Zakład Karny Nr 1 w Strzelcach Opolskich przewiduje realizację 6 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych (dwa cykle malarz-szpachlarz, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, ogrodnik, płytkarz –posadzkarz, fryzjer).

Zakład Karny Nr 2 w Strzelcach Opolskich przewiduje realizację 6 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych (dwa cykle brukarz, dwa cykle płytkarz-posadzkarz, dwa cykle malarz-tapeciarz).

Cele projektu:
Dzięki udziałowi w projekcie skazani nabędą atrakcyjne i poszukiwane na rynku pracy umiejętności zawodowe, dające odpowiednią gratyfikację finansową pozwalającą na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku otwartym, a także nabędą umiejętności społeczne m.in. zdolność racjonalnego gospodarowania czasem, autoprezentacji, radzenia sobie z negatywnymi emocjami, sposobami poszukiwania pracy, prowadzenia rozmów z potencjalnym pracodawcą, itp.

Planowane efekty:
Dzięki wsparciu unijnych funduszy skazani zdobędą umiejętności, które pozwolą im znaleźć zatrudnienie, najpierw na terenie zakładu karnego, a później na wolności. Kursy zawodowe są uzupełnieniem Rządowego Programu Pracy Więźniów, który jest też odpowiedzią na potrzeby pracodawców. Listę zawodów objętych kursami ustalono po rozeznaniu na lokalnych rynkach pracy. W kolejnych latach będzie ona aktualizowana. Realizacja projektu zwiększy szanse na aktywne zaistnienie w społeczeństwie po zakończeniu izolacji więziennej, w tym na rynku pracy.

Projekt  „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 132 249 773,70 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 111 460 109,27 PLN

Opracowanie: Anna Opiatowska

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej