W szeregach Służby Więziennej okręgu opolskiego służbę pełni 220 funkcjonariuszek. W zakładach karnych, aresztach śledczych i okręgowym inspektoracie pracuje 61 kobiet pracowników cywilnych. Każdego dnia łączą odpowiedzialną pracę w naszej formacji z życiem prywatnym, mając świadomość, że zdecydowały się na wykonywanie jej w szczególnym miejscu.

Kobiety pełnią służbę w bezpośrednim kontakcie ze skazanymi i w działach administracyjnych. Obecne są na wszystkich stanowiskach służbowych, począwszy od młodszego referenta i strażnika działu ochrony, kończąc na dyrektorze jednostki.

Najwięcej funkcjonariuszek zajmuje stanowiska w pionie penitencjarnym (ponad 40 osób), pionie służby zdrowia (ponad 30 osób) i w pionie ochrony (ponad 20 osób). Pozostałe panie pracują w pionie finansowym, kwatermistrzowskim, kadrowym, informatycznym, organizacyjno - prawnym oraz na samodzielnych stanowiskach.

Wśród kobiet pracujących na etacie cywilnym najwięcej jest pielęgniarek, lekarzy, oraz psychologów (ponad 25 osób). Pozostałe panie pracują na stanowiskach administracyjnych. W Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Nysie zatrudnionych jest 6 nauczycielek.

Jednostki, w których zadania służbowe wykonuje najwięcej pań to: Areszt Śledczy w Opolu (wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Turawie) - 50 osób, Zakład Karny nr 1 w Strzelcach Opolskich - 40 osób oraz Zakład Karny nr 2 w Strzelcach Opolskich - 30 osób.

Kobiety pełnią służbę w korpusach: oficerskim (116), chorążych (40) oraz podoficerskim (64), co stanowi ponad 14% wszystkich funkcjonariuszy w okręgu opolskim Służby Więziennej.

Tekst: por. Katarzyna Idziorek
Zdjęcia: archiwa własne jednostek

Galeria zdjęć

Film o kobietach w Służbie Więziennej (w załączniku poniżej)

 

Opracowanie na podstawie materiałów z jednostek: st. chor. M. Godlewski, AŚ Prudnik Rozmiar: 72.3 MB

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej