Z dniem 13 kwietnia br. Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał Dyrektora Zakładu Karnego w Iławie, dotychczasowego zastępcę dyrektora tego zakładu, mjr. Jarosława Stawskiego.

Major Jarosław Stawski zastąpił na stanowisku Dyrektora ppłk. Adama Marzewskiego, który przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.
W uroczystości powołania Dyrektora ZK w Iławie, które odbyło się w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej, udział wzięła także ppłk Elżbieta Jankowska - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie.

Tekst: mjr. Jarosław Witek
Zdjęcia: Archiwum CZSW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej