Swoistą tradycją Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie stały się przedświąteczne prywatne zbiórki pieniężne i rzeczowe dla najbardziej potrzebujących. Co roku wybieramy innych wymagających pomocy.

Tym razem zbieraliśmy dla dzieci z Domu Dziecka w Szymonowie. Efektem otwartości naszych serc było kilkanaście paczek ubrań, kosmetyków, zabawek, słodyczy, herbat, kubków itp. przekazanych dzieciom. Mamy nadzieję, że chociaż w niewielkim stopniu udało się nam "osłodzić" ten Przedświąteczny Czas tym, którzy święta spędzają w Domu Dziecka. W podziękowaniu otrzymaliśmy podziękowanie oraz prace świąteczne wykonane przez obdarowane dzieci dla OISW w Olsztynie.

W tym miejscu należałoby podkreślić wielkie zaangażowanie i zrozumienie wszystkich darczyńców, którzy bardzo chętnie biorą udział w tego rodzaju akcjach. Jeszcze raz serdeczne podziękowania!

Tekst i zdjęcia: mjr Jarosław Witek

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej