3 grudnia br., w ramach szerzenia idei Festiwalu IFF „Prison Movie” odbyły się kolejne pokazy filmów o tematyce penitencjarnej dla społeczności akademickiej.

W spotkaniu w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego ze strony OISW w Olsztynie uczestniczyli: Dyrektor Zakładu Karnego w Iławie - ppłk Adam Marzewski oraz Rzecznik prasowy - mjr Jarosław Witek.

Olsztyńską Szkołę Wyższą reprezentowali: Dyrektor Generalny OSW w Olsztynie - mgr Helena Rusiecka, Zastępca Dyrektora Generalnego OSW - dr Agnieszka Sawicka, Dziekan Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych - dr Mariusz Wawrzyniak oraz inni wykładowcy ze studentami.

Z prezentacją wybranych i odpowiednio dobranych pod względem, przede wszystkim, walorów resocjalizacyjnych filmów zgłoszonych na Olsztyński Festiwal docieramy do różnych środowisk na ich zdecydowane zaproszenie i zapotrzebowanie. Zainteresowanie, zaciekawienie i wrażenia po projekcji wybranych filmów o tematyce penitencjarnej zgłoszonych do IV Edycji Festiwalu wskazują na wrażliwość studentów i ich znajomość realiów więziennych. Zdecydowanie pomogło im to w odbiorze poszczególnych obrazów i przesłania filmowego twórców. W ramach tegorocznych imprez towarzyszących Festiwalowi przewidziane są również pokazy filmowe, m.in. dla skazanych z jednostek penitencjarnych podległych OISW w Olsztynie, dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku czy też dla uczniów klas mundurowych regionu olsztyńskiego. Dotychczas w czterech kolejnych edycjach na Festiwal „Prison Movie” wpłynęło 80 filmów z kraju i z zagranicy.
"Udział w przeglądzie wybranych filmów festiwalowych pozwolił mi, już po raz drugi, zapoznać się z problemami występującymi w izolacji penitencjarnej. Cieszy coraz wyższy poziom prezentowanych nam filmów... Mam nadzieję, że piąta edycja przyniesie kolejne wspaniałe obrazy filmowe o tematyce penitencjarnej" - wypowiedź studenta kierunku: Edukacja dla bezpieczeństwa.

Tekst: mjr Jarosław Witek
Zdjęcia: Kamil Kończyk

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej