12 kwietnia br. w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Olsztynie odbyła się konferencja prasowa poświęcona programowi "Praca dla więźniów".

W konferencji, z ramienia OISW w Olsztynie, udział wzięli: ppłk Elżbieta Jankowska - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie; mjr Jarosław Witek - Rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego SW w Olsztynie oraz por. Monika Kaczkowska - Specjalista ds. Zatrudnienia OISW w Olsztynie. Konferencja poświęcona była podsumowaniu działań po roku od wprowadzenia w Polsce a także w OISW w Olsztynie programu "Praca dla więźniów".

W trakcie konferencji omówiono realizację programu „Praca dla więźniów” w okręgu olsztyńskim - ppłk Elżbieta Jankowska zwróciła szczególną uwagę na znaczenie pracy w procesie resocjalizacji, przedstawiła zrealizowane działania na rzecz programu w okręgu olsztyńskim, natomiast por. Monika Kaczkowska przedstawiła dane dotyczące wzrostu zatrudnienia skazanych w zakładach karnych okregu olsztyńskiego. Zatrudnienie w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosło o 425 skazanych pracujących. Przedstawiciele mediów biorący udział w konferencji zadawali pytania dotyczące programu, zarówno tego co już w tym zakresie zrobiono, jak również planów na przyszłość w ramach programu "Praca dla więźniów". Mieli również możliwość, w Areszcie Śledczym w Olsztynie, zadawania pytań adresatom programu - czyli skazanym zatrudnionym. W ramach prezentacji i podsumowania programu Dyrektor Okręgowy SW w Olsztynie oraz Rzecznik prasowy wzięli udział w popołudniowym programie "Opinie" realizowanym przez TVP3 Olsztyn, którego tematem przewodnim był program "Praca dla więźniów".  
Budowa pierwszej hali produkcyjnej w okręgu olsztyńskim ma ruszyć jeszcze w II kwartale br. w Zakładzie Karnym w Iławie.

Tekst: mjr Jarosław Witek
Zdjęcia: ppor. Dariusz Koszuba

http://olsztyn.tvp.pl/29919721/12417

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej