12 kwietnia 2017 roku o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie odbyło się spotkanie wielkanocne służb mundurowych.

Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele duchowieństwa, władz lokalnych, samorządowych oraz siedemnastu służb mundurowych. W spotkaniu uczestniczył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie płk Włodzimierz Jacek Głuch oraz ośmiu dyrektorów jednostek penitencjarnych okręgu lubelskiego. Życzenia świąteczne zgromadzonym złożył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Robert Szewc, Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk, Jego Ekscelencja Ks. Abp Stanisław Budzik oraz ks. Abp Abel - Prawosławny Ordynariusz Diecezji Lubelskiej i Chełmskiej oraz Pani Anna Augustyniak reprezentująca Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Sławomira Sosnowskiego. Ze strony służb mundurowych życzenia radości ze zmartwychwstania pańskiego oraz spokoju i wzajemnej serdeczności w gronie rodzinnym przekazał także płk Włodzimierz Jacek Głuch Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie.

Tekst: por. Edyta Radczuk

Zdjęcia: KWP Lublin

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej