W Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie, odbyła się uroczystość powołania dyrektora Aresztu Śledczego w Krasnymstawie.

Z dniem 1 marca 2017 roku, Dyrektor Generalny Służby Więziennej powołał na stanowisko dyrektora Aresztu Śledczego w Krasnymstawie ppłk Annę Adamską.

Wręczenia aktu powołania na nowe stanowisko dokonał gen. Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej w obecności płk. Włodzimierza Jacka Głucha – Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie.

Anna Adamska służbę rozpoczęła w dniu 1 sierpnia 1999 r. na stanowisku młodszego inspektora ds. kadr przy kierownictwie Zakładu Karnego w Zamościu. W roku 2001 ukończyła Szkołę Oficerską SW. Z dniem 1 września 2008 r. mianowana na stanowisko starszego inspektora ds. organizacyjno-prawnych przy kierownictwie zamojskiej jednostki penitencjarnej. W dniu 1 lutego 2011 r. została przeniesiona z urzędu do pełnienia służby w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie i mianowana na stanowisko specjalisty. Z dniem 1 lutego 2013 r. została powołana przez Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu.

Tekst: mjr Jacek Zwierzchowski
Foto: por. Aleksander Czyżowicz

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej