W Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie, odbyła się uroczystość powołania dyrektora Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej.

Z dniem 1 kwietnia 2017 roku, Dyrektor Generalny Służby Więziennej powołał na stanowisko dyrektora Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej mjr. Damiana Frańczaka.

Wręczenia aktu powołania na nowe stanowisko dokonał gen. Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej w obecności płk. Włodzimierza Jacka Głucha – Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie.

Mjr Damian Frańczak służbę rozpoczął w dniu 1 maja 1999 r. Dotychczas zajmował stanowiska wychowawcy i zastępcy kierownika działu penitencjarnego. Od 1 marca 2013 r. wykonywał zadania kierownika działu penitencjarnego. Z dniem 18 stycznia 2016 r. został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego we Włodawie.

Tekst: mjr Jacek Zwierzchowski

Foto: por. Michał Grodner

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej