W Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie, odbyła się uroczystość powołania dyrektora Aresztu Śledczego w Lublinie.

Z dniem 1 marca 2017 roku, Dyrektor Generalny Służby Więziennej powołał na stanowisko dyrektora Aresztu Śledczego w Lublinie ppłk. Andrzeja Fereńca.

Wręczenia aktu powołania na nowe stanowisko dokonał gen. Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej w obecności płk. Włodzimierza Jacka Głucha – Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie.

Ppłk Andrzej Fereniec służbę rozpoczął w dniu 1 listopada 1994r. na stanowisku młodszego wychowawcy w Areszcie Śledczym w Radomiu. W roku 1996 ukończył Szkołę Oficerską SW. Od 2 grudnia 2013 r. pełnił służbę w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie na stanowisku specjalisty z zakresem zadań penitencjarnych. Z dniem 1 czerwca 2015 r. został powołany przez Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie na stanowisko zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Lublinie.

Tekst: mjr Jacek Zwierzchowski
Foto: por. Aleksander Czyżowicz

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej