W Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie odbyła się uroczystość powołania zastępców dyrektorów w dwóch jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej w okręgu lubelskim.

Akty powołania wręczył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie płk Włodzimierz Jacek Głuch: na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu mjr. Mariuszowi Surysiowi – dotychczasowemu zastępcy dyrektora w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie oraz na stanowisko zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Krasnymstawie – mjr. Andrzejowi Weremce – dotychczasowemu zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie.

Mjr Mariusz Suryś służbę rozpoczął w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie 1 czerwca 1995 r. na stanowisku strażnika. Następnie realizował zadania kadrowe na stanowiskach starszego referenta, młodszego inspektora, inspektora i starszego inspektora. Od 1 grudnia 2007 r. realizował zadania w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie na stanowisku specjalisty. Wyższe stanowiska kierownicze zajmuje od 1 maja 2011 r. początkowo, jako zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu, następnie zastępca dyrektora Aresztu Śledczego w Krasnymstawie.

Mjr Andrzej Weremko służbę pełni od 1 sierpnia 1997 r. Dotychczas zajmował stanowiska: referenta, szefa kuchni, młodszego inspektora i kierownika działu kwatermistrzowskiego. Od 1 lipca 2012 r. realizował zadania w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie na stanowisku specjalisty. Wyższe stanowiska kierownicze zajmuje od 1 lutego 2013 r., początkowo na stanowisku zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Hrubieszowie, następnie zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie.

Opracował: mjr Jacek Zwierzchowski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej