W Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie, odbyła się uroczystość powołania dyrektora Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim.

Z dniem 1 kwietnia 2017 roku, Dyrektor Generalny Służby Więziennej powołał na stanowisko dyrektora Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim ppłk. Leszka Wojciechowskiego .

Wręczenia aktu powołania na nowe stanowisko dokonał gen. Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej w obecności płk. Włodzimierza Jacka Głucha – Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie.

Ppłk Leszek Wojciechowski służbę rozpoczął w dniu 1 marca 1996 r. w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej. Zajmował stanowiska młodszego inspektora, inspektora i kierownika działu kwatermistrzowskiego. Z dniem 15 grudnia 2006 r. objął stanowisko zastępcy dyrektora, a z dniem 1 lutego 2013 r. dyrektora Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej.

Tekst: mjr Jacek Zwierzchowski

Foto: por. Michał Grodner

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej