Przedstawiciele służb mundurowych województwa łódzkiego, władze samorządowe i kościelne uczestniczyli we wspólnym spotkaniu Wielkanocnym

Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, przedstawiciel Wojewody Łódzkiego, Krzysztof Janecki Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego, biskup Marek Marczak Administrator Archidiecezji Łódzkiej, przedstawiciele kościołów, szefowie służb mundurowych, funkcjonariusze i pracownicy wszystkich formacji mundurowych naszego województwa zgromadzili się, w dniu 20 kwietnia 2017 roku, na dorocznym spotkaniu Wielkanocnym. Spotkanie odbyło się w Instytucie Europejskim w Łodzi – Centrum Dydaktyczno - Konferencyjnym im. Alcide de Gasperi.

Tegorocznymi gospodarzami uroczystości byli pułkownik Jacek Lenart – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi oraz podpułkownik Krzysztof Zabielski Komendant Placówki Straży Granicznej w Łodzi.

Świąteczne spotkania to z jednej strony okazja do złożenia życzeń, zadumy, ale przede wszystkim do integracji środowiska służb mundurowych: Służby Więziennej, Straży Granicznej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Izby Administracji Skarbowej, Inspektoratu Transportu Drogowego, Leśników, Wojska, Straży Miejskiej.

Uroczystość uświetnił występ zespołu wokalnego Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie, pod kierownictwem kapitana Mirosława Radlińskiego.

kpt. Jakub Białkowski

foto: por. Piotr Sokołowski

Patrz również: Dziennik Łódź

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej