Major Arkadiusz Kups szkoli łódzkich więzienników

W dniach 19 - 20 kwietnia 2017 roku w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim odbyły się Warsztaty Taktyczno-Strzeleckie z Elementami Czerwonej Taktyki. Udział w nich wzięli funkcjonariuszy z jednostek organizacyjnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi tym członkowie Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej.

Celem warsztatów było nabycie nowych i doskonalenie posiadanych umiejętności w zakresie samoobrony i interwencji, taktyki strzeleckiej, udzielanie pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia.

Patronat nad Warsztatami objął Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi – płk Jacek Lenart.

Major Arkadiusz Kups – oficer rezerwy Wojska Polskiego, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu i studiów cywilnych na Akademii Obrony Narodowej. Zaczynał w elitarnej jednostce specjalnej – 1 Batalionie Szturmowym w Dziwnowie. Następnie trafił do 56 Kompanii Specjalnej w Szczecinie, jednostce przeznaczonej do działań specjalnych i dywersyjnych, w której został szefem szkolenia. Po rozwiązaniu 56 Kompanii Specjalnej i innych podobnych struktur w kraju, trafił do 25 Dywizji Kawalerii Powietrznej.

Nadrzędnym celem Systemu Combat56 - http://combat56.pl/ - jest prostota i skuteczność. Szokuje on racjonalnym podejściem do psychologii przetrwania i niewielką ilością schematów ruchowych, które pozwalają na szybki proces nauczania. Proste chwyty operujące na gałkach ocznych, tętnicach szyjnych, tchawicy czy kroczu pozwalają każdemu wyjść z sytuacji zagrożenia. Doskonałość systemu opiera się na nawykowym opanowaniu 2-3 technik, co daje gwarancję skuteczności w różnych wariantach ataku przeciwnika. System nie opiera się na rzutach, skomplikowanych postawach czy efektownych ewolucjach.

W podobnych szkoleniach uczestniczyli żołnierze najbardziej elitarnych jednostek: Grom, 1-go Pułku Komandosów, 6 Brygady Desantowo- Szturmowej, 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, 21 Brygady Piechoty Górskiej. System był wdrażany w Nadwiślańskich Jednostkach MSW, Straży Granicznej, Zakładach Karnych, Policji, Biurze Ochrony Rządu, Biurze Operacji Antyterrorystycznych

kpt. Jakub Białkowski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej