Podsumowanie działalności Rady w mijającym roku oraz kontynuacja wyjazdowych posiedzeń w jednostkach penitencjarnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi, to główne powody spotkania w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim

W dniu 16 grudnia 2016 roku w piotrkowskiej jednostce penitencjarnej odbyło się kolejne, wyjazdowe posiedzenie Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Sądzie Okręgowym w Łodzi. W jej posiedzeniu uczestniczyli m.in.: płk Jacek Lenart Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej   w Łodzi, prezydium Rady, jej członkowie oraz zaproszeni goście.

W trakcie posiedzenie dr Sławomir Stasiorowski przedstawił założenia ministerialnej Reformy systemu readaptacji społecznej skazanych w Polsce. Zebranym gościom zaprezentowano również założenia rządowego programu „Praca więźniów” i działania podejmowane w tym zakresie przez jednostki penitencjarne okręgu łódzkiego.

W trakcie posiedzenia uczestnicy Rady mogli zapoznać się ze specyfiką piotrkowskiej jednostki, prowadzonymi w niej oddziaływaniami penitencjarnymi, a także wzięli udział w otwarciu oddziału terapeutycznego dla skazanych uzależnionych od alkoholu.

Spotkanie było również miejscem do złożenia podziękowań za owocną współpracę wiceprzewodniczącemu Rady Terenowej SSO Sylwestrowi Olejniczakowi, który przechodzi w stan spoczynku.

por. Jakub Białkowski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej