Mszą świętą w kościele Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi rozpoczęły się obchody 77. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej

Na mocy decyzji Stalina z 5 marca 1940 roku, NKWD dokonało zbrodni na przetrzymywanych w obozach na terytorium ZSRR prawie 19 tys. jeńców wojennych – polskich oficerów – w tym pochodzących z rezerwy. Wśród pomordowanych znaleźli się także funkcjonariusze przedwojennej Straży Więziennej. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

W dniu 6 kwietnia 2017 roku odbyły się łódzkie obchody rocznicowe. Rozpoczęła je msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Adama Lepy w intencji ofiar zbrodni katyńskiej. Następnie zebrani przenieśli się pod Pomnik Katyński, gdzie odczytano apel poległych.

W uroczystościach obok władz wojewódzkich i miejskich wzięli udział przedstawiciele służb mundurowych, w tym dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Łodzi, płk Jacek Lenart oraz poczet sztandarowy OISW w Łodzi.

kpt. Jakub Białkowski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej