W siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi wręczono nagrody dla laureatów i wyróżnionych w konkursie literackim

Światowy Dzień Walki z AIDS obchodzony jest corocznie 1 grudnia, z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia. Główną ideą prowadzonych przez cały grudzień działań jest popularyzowanie wiedzy na temat zwalczania AIDS, zapobiegania zakażeniom HIV oraz zwiększenie świadomości społecznej na temat korzyści płynących z testowania w kierunku HIV.

We wszystkich jednostkach OISW w Łodzi prowadzone są akcje profilaktyczne prowadzone przez personel medyczny, ale także przez zapraszanych gości z instytucji zewnętrznych, jak np. Sanepid czy MOPR. Osadzeni mogą wysłuchiwać pogadanek nt. profilaktyki przeciwdziałania zakażeniem wirusem HIV, obejrzeć filmy tematyczne.

Od kilku lat Łódzka Służba Więzienna bierze aktywny udział w tygodniu testowania. We wszystkich jednostkach chętni mogli zgłaszać się do więziennej służby zdrowia i poddać się badaniu. Testy finansowane są ze środków własnych Służby, zaś badania wykonuje laboratorium mieszczące się w Zakładzie Karnym Nr 2 w Łodzi.

W tym roku dodatkowo we współpracy z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zorganizowany został konkurs literacki pod nazwą „HIV nie wyrok, spojrzenie zza krat”. Konkurs, w którym nie tylko osoby pozbawione wolności, ale także funkcjonariusze i pracownicy więziennictwa mogli pisać o swoich doświadczeniach, doświadczeniach osób bliskich, profilaktyce i edukacji.

W dniu 28 grudnia 2016 roku przedstawiciel dyrektor RCPS w Łodzi Agnieszka Gaj i płk Jacek Lenart Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi wręczyli nagrody dla laureatów i wyróżnionych. W kategorii jednostek penitencjarnych zwycięzcą został Zakład Karny w Łowiczu. Fundatorem nagród było Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

por. Jakub Białkowski

Patrz: https://lodz.tvp.pl/28127213/w-spolecznym-labiryncie-07122016

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej