W Krakowie uczczono 35. rocznicę stanu wojennego. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie - ppłk Włodzimierz Więckowski oraz dyrektor Aresztu Śledczego w Krakowie - płk Bogusław Kawończyk wzięli udział w uroczystości zorganizowanej przez Małopolską „Solidarność” oraz w mszy świętej odprawionej w intencji Ojczyzny i Ofiar stanu wojennego.

W ramach obchodów rocznicy odbyło się uroczyste nabożeństwo w Katedrze Wawelskiej z udziałem związkowych pocztów sztandarowych. Po zakończeniu mszy świętej miał miejsce przemarsz pod Krzyż Katyński, gdzie zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. Przeprowadzono również apel pamięci, podczas którego przywołano ofiary stanu wojennego. Wiązankę od krakowskiej Służby Więziennej złożył Dyrektor Okręgowy w asyście funkcjonariuszy. W uroczystościach uczestniczył Wojewoda Małopolski – Józef Pilch. Delegacja krakowskich funkcjonariuszy wzięła udział w uroczystościach na zaproszenie Przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” - Wojciecha Grzeszka.

W związku z rocznicą funkcjonariusze Służby Więziennej zapalili również znicz pod krzyżem i tablicą upamiętniającą ofiary systemu komunistycznego, która znajduje się na murze Aresztu Śledczego w Krakowie przy ul. Montelupich. Uczczono w ten sposób Ofiary stanu wojennego. Służbie Więziennej towarzyszyli studenci z Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego wraz z opiekunem koła naukowego prawników. Następnie przyszli prawnicy zobaczyli krakowski areszt śledczy. Z funkcjonariuszami rozmawiali na temat zdań Służby Więziennej, organizacji systemu penitencjarnego, zasad wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania oraz historii więziennictwa.
Wartę honorową pod tablicami pełnili harcerze z 6 Krakowskiej Drużyny Harcerzy „Żbiki” im. Romualda Traugutta.

Informacja: mjr T. Wacławek, zdjęcia: por. Sz. Kalisz
Wykorzystano zdjęcia ze stron:
http://www.solidarnosc.krakow.pl/?q=node/1085
https://wkrakowie2016.wordpress.com/2016/12/14/pamieci-ofiar-stanu-wojennego/

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej