Dzisiaj (22 listopada 2016) Dyrektor OIPN w Krakowie, dr hab. Filip Musiał przekazał Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej - ppłk. Włodzimierzowi Więckowskiemu ponad 1500 książek o historii najnowszej. Przekazane przez Instytut Pamięci Narodowej woluminy wzbogacą więzienne biblioteki.

Książki o tematyce związanej z historią XX wieku trafią do 11 zakładów karnych i aresztów śledczych z okręgu krakowskiego Służby Więziennej i samego OISW w Krakowie.  Będą z nich korzystać funkcjonariusze Służby Więziennej, pracownicy więziennictwa oraz osoby pozbawione wolności.

Akcja przekazania książek jest częścią kilkuletniej, stałej współpracy między krakowskim Oddziałem IPN a Okręgowym Inspektoratem Służby więziennej w Krakowie. Owocem tej współpracy jest m.in. wystawa prezentowana w Areszcie Śledczym przy ul. Montelupich w Krakowie pod nazwą „Monte. Kronika Terroru”, wspólne przygotowywanie uroczystości o charakterze patriotycznym czy spotkania z zakresu edukacji historycznej i obywatelskiej pracowników IPN z osobami pozbawionymi wolności, które odbywają się na terenie więzień.

Informacja: D. Korohoda, mjr T. Wacławek

Zdjęcia: por. Sz. Kalisz

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej