W Centralnym Zarządzie Służby Więziennej odbyła się uroczystość powołania dyrektora Zakładu Karnego w Trzebini.

Z dniem 1 marca 2017 roku, Dyrektor Generalny Służby Więziennej powołał na stanowisko dyrektora Zakładu Karnego w Trzebini mjr. Tomasza Wacławka. Wręczenia aktu powołania na nowe stanowisko dokonał gen. Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej w obecności płk. Włodzimierza Więckowskiego – Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie.
Mjr Tomasz Wacławek ukończył socjologię na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W więziennictwie rozpoczął służbę w Zakładzie Karnym w Trzebini na stanowisku wychowawcy. Od 2010 roku pełnił obowiązki w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Krakowie na stanowisku starszego inspektora i specjalisty. Był rzecznikiem prasowym Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie.

Foto: por. Aleksander Czyżowicz

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej