01 marca br. w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie, odbyła się uroczystość powołania trzech dyrektorów jednostek podstawowych w okręgu koszalińskim.

W dniu dzisiejszym, Dyrektor Generalny Służby Więziennej powołał na stanowiska:

  • Dyrektora Aresztu Śledczego w Słupsku -  ppłk. Artura Kaczmarka
  • Dyrektora Aresztu Śledczego w Złotowie -  mjr Dorotę Wróbel
  • Dyrektora Zakładu Karnego w Wierzchowie - mjr. Radosława Pewniaka

Wręczenia aktów powołania na nowe stanowiska dokonał gen. Jacek Kitliński Dyrektor Generalny Służby Więziennej w obecności ppłk. Piotra Warenika Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie.

 

zdjęcia: por. A. Czyżowicz

tekst: por. I. Wojtalik-Loranc

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej