Za murami śląskich więzień pracuje ponad 180 lekarzy różnych specjalności, niemal 100 pielęgniarek, farmaceuci, technicy radiologii. Dziś, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia, obchodzą swoje święto.

Ponad 7,2 tys. osadzonych w śląskich aresztach i zakładach karnych ma możliwość codziennej opieki medycznej sprawowanej przez wykwalifikowaną kadrę. Prawie 30% personelu pielęgniarskiego posiada studia wyższe magisterskie, 57 osób zdobyło licencjat z pielęgniarstwa.

W każdej jednostce penitencjarnej funkcjonuje ambulatorium z izbą chorych, dodatkowo w okręgu katowickim działa również Szpital i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Bytomiu, z oddziałem chorób wewnętrznych (poj. 53 łóżka). Szpital obsługuje pacjentów z jednostek penitencjarnych okręgu katowickiego, opolskiego i częściowo wrocławskiego. Dysponuje również specjalistycznym ambulatorium, gdzie porad udziela neurolog, ortopeda, neurochirurg, laryngolog i okulista.

Tylko w ubiegłym roku lekarze udzielili prawie 157 tys. porad w trybie ambulatoryjnym, w tym najczęściej porad ogólnych, internistycznych, psychiatrycznych. 25 tys. razy osadzeni korzystali z wizyt stomatologicznych. W jednostkach penitencjarnych wykonano również ponad 11,4 tys. badań radiologicznych. Skazani w razie konieczności są również konsultowani lub leczeni przez specjalistów pozawięziennej służby zdrowia.

galeria zdjęć: http://sw.gov.pl/galeria/sluzba-zdrowia-za-wieziennym-murem

tekst i zdj.: mjr Justyna Siedlecka

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej