Niemal 20% osób zatrudnionych w śląskiej Służbie Więziennej to funkcjonariuszki. Kobiety pełnią służbę na każdym stanowisku, od działu ochrony po administrację i służbę zdrowia. Wiele z nich jest na stanowiskach kierowniczych. W Międzynarodowym Dniu Kobiet szczególnie o nich pamiętamy, życząc sukcesów zawodowych i pomyślności osobistej.

W okręgu katowickim pracuje 2683 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, z czego 566 kobiet, co stanowi 21%. Kobiety obecne są we wszystkich działach Służby Więziennej, najwięcej wśród psychologów, wychowawców, terapeutów, personelu medycznego i w działach administracyjnych.

Pracują na wszystkich stanowiskach, także tych wymagających bezpośredniego kontaktu z więźniami. Prowadzą rozmowy indywidualne, zajęcia grupowe i terapeutyczne, dokonują kontroli osób skazanych, kontroli cel mieszkalnych, uczestniczą w transportowaniu osadzonych, nadzorują pracę skazanych czy wykonują czynności pielęgnacyjne.

Zajmują najwyższe stanowiska w Służbie Więziennej. Na Śląsku kierują dwoma zakładami karnymi – w Zabrzu i Lublińcu. Poza tym w więzieniach województwa śląskiego 6 kobiet pełni funkcję zastępców dyrektorów (dwie w ZK Wojkowice, AŚ Częstochowa, ZK Herby, ZK Racibórz i ZK Lubliniec). Na stanowiskach kierowniczych pracują dodatkowo 33 kobiety.

opr. mjr Justyna Siedlecka

zdj. archiwum OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej