W dniu 12 kwietnia br. w Zakładzie Karnym w Gdańsku w Gdańsku- Przeróbce odbyła się konferencja prasowa na temat realizacji programu „Praca dla więźniów” w jednostkach podległych OISW w Gdańsku. W konferencji uczestniczył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku, płk Lesław Bryłkowski

Program „Praca dla więźniów” został ogłoszony w kwietniu 2016 r. Realizowany w latach 2016-2023, składa się z trzech filarów . W pierwszym filarze zakładane jest zbudowanie 40 hal przemysłowych zlokalizowanych przy zakładach karnych i aresztach śledczych, w których pracować będą więźniowie. Drugi filar polega na rozszerzeniu zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów. Obecnie więźniowie mogą wykonywać na ich rzecz przede wszystkim prace porządkowe. Trzeci filar dotyczy wprowadzenia większych ulg dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają więźniów.

Podczas konferencji prasowej Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku, płk Lesław Bryłkowski omówił efekty realizacji programu „Praca dla więźniów” w pomorskich jednostkach penitencjarnych. W związku z wdrażaniem nowych rozwiązań oraz wprowadzeniem programu „Praca dla więźniów” w kwietniu 2016 r., w jednostkach okręgu gdańskiego następuje systematyczny wzrost powszechności zatrudnienia osadzonych, który na dzień 10.04.2017 r. wynosi 45,01%. Dzięki współpracy funkcjonariuszy gdańskiej Służby Więziennej z lokalnymi przedsiębiorcami, nowymi kontrahentami oraz samorządowcami powstało wiele nowych miejsc pracy. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku przedstawił również zamierzenia w zakresie dalszego wzrostu zatrudnienia osadzonych, szczególnie zatrudnienia wewnątrz jednostek penitencjarnych, które Służba Więzienna traktuje priorytetowo.

Uczestniczący w konferencji płk Zbigniew Olborski, dyrektor Zakładu Karnego w Gdańsku-Przeróbce przedstawiał charakterystykę jednostki, dynamikę wzrostu zatrudnienia oraz omówił zasady kierowania skazanych do pracy.

Tekst: mjr Małgorzata Sarnowska

Zdjęcia:por. Agnieszka Szultka

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej