Około 25 osadzonych może znaleźć zatrudnienie w gdańskiej sortowni Poczty Polskiej. To efekt nawiązania współpracy między Pocztą Polską a Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Gdańsku.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku, płk Radosław Chmielewski oraz Zastępca Dyrektora, płk Lesław Bryłkowski spotkali się z przedstawicielami Poczty Polskiej w Gdańsku, Sławomirem Kondrackim, dyrektorem zarządzającym oraz Małgorzatą Raińską z pionu kapitału ludzkiego oraz Magdaleną Szwindowską z wydziału wsparcia i kontrolingu.

Poczta Polska zaproponowała odpłatne zatrudnienie około dwudziestu pięciu skazanych z gdańskich jednostek penitencjarnych do prac przeładunkowo - logistycznych oraz sortowania przesyłek wielkogabarytowych i paletowych. Podczas spotkania, przedstawiciele przyszłego pracodawcy szczegółowo przedstawili oczekiwania wobec pracowników oraz warunki zatrudnienia osadzonych, a więziennicy wyjaśnili wszystkie ich wątpliwości. Ustalono, że osadzeni mogliby rozpocząć pracę od początku przyszłego roku.

Spotkanie dyrektorów z przedstawicielami Poczty Polskiej było kolejną okazją do omówienia podejmowanych przez gdańską Służbę Więzienną działań zmierzających do zwiększenia odpłatnego zatrudnienia osób odbywających karę pozbawienia wolności w różnych instytucjach, związanych z realizacją założeń rządowego programu Pracy Więźniów.

 

Tekst i zdjęcia : mjr Małgorzata Sarnowska

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej