24 lutego br. w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie odbyła się uroczystość powołania Zastępcy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku

Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, rozkazem personalnym z dnia 23 lutego br. powołał na stanowisko Zastępcy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku mjr. Adama Poćwiardowskiego.

Wręczenia aktu powołania na nowe stanowisko dokonał gen. Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej w obecności płk. Lesława Bryłkowskiego – Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku.

 

Tekst: mjr Małgorzata Sarnowska

Zdjęcia: por. Aleksander Czyżowicz

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej