Wybitny polski muzyk jazzowy Leszek Możdżer przekazał pianino i wystąpił z koncertem dla osadzonych

Obecność Leszka Możdżera w areszcie to początek projektu zainicjowanego przez muzyka na spotkaniu z płk. Radosławem Chmielewskim, Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Gdańsku kilka tygodni temu. Dziś Leszek Możdżer przekazał pianino dla osadzonych w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Kolejne instrumenty trafią do pozostałych jednostek penitencjarnych okręgu gdańskiego. Z okazji przekazania pianina w gdańskim areszcie zorganizowano specjalny koncert, który inauguruje współpracę między gdańską Służbą Więzienną a muzykiem.
W czasie koncertu Leszek Możdżer zagrał kilka swoich kompozycji oraz aranżacji utworów wybitnych kompozytorów: Chopina, Bacha, Lutosławskiego, Piazzolli i Krzysztofa Komedy. Jazzowe frazy wyraźnie przypadły do gustu zgromadzonej publiczności. Obecni na koncercie osadzeni żywo reagowali na muzyczne opowieści Leszka Możdżera i jeszcze po koncercie, wracając do cel, wyraźnie wzruszeni chętnie dzielili się swoimi wrażeniami. Dla każdego muzyka ważny jest klimat koncertu i nić porozumienia z widownią. Leszek Możdżer podkreślił, że atmosfera koncertu była wyjątkowa. W Jego przekonaniu artyści nie są od tego, by tworzyć muzykę w samotności i dla siebie, tylko grać dla ludzi i dawać im piękno, a muzyka z pewnością ma także wiele walorów resocjalizacyjnych.
Podobne koncerty odbędą się w najbliższych dniach w innych jednostkach penitencjarnych okręgu gdańskiego, które obdarowane zostały przez muzyka pianinami. Leszek Możdżer wystąpi w Gdańsku-Przeróbce, Starogardzie Gdańskim, Sztumie i Kwidzynie. Ofiarowane przez artystę pianina będą służyć osadzonym. Służba Więzienna przygotowuje projekty programów readaptacyjnych z zakresu edukacji muzycznej, nauki gry na instrumencie, które będą integralną częścią prowadzonych oddziaływań resocjalizacyjnych.
Po koncercie Leszek Możdżer zwiedził zabytkową część gdańskiego aresztu, w której więzieni byli "żołnierze wyklęc" i: m.in. Danuta Siedzikówna „Inka” i Feliks Selmanowicz „Zagończyk”.
Współpraca z Leszkiem Możdżerem to wielkie wyróżnienie dla gdańskiej Służby Więziennej. Ten wybitny artysta, poza licznymi koncertami na całym świecie znalazł czas na podzielenie się swoim talentem z ludźmi, którzy z własnej winy zostali izolowani od społeczeństwa. Być może sztuka, która uwrażliwia, dla niektórych z nich stanie się ważnym impulsem do zmiany swojego życia.

Tekst: mjr Małgorzata Sarnowska, kpt. Marek Stuba
Zdjęcia: kpt. Marek Stuba, por. Adrian Głań

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej