O powiązaniach przestępczości z terroryzmem, a także o skutecznych metodach przeciwdziałania tym zjawiskom debatowano w dniach 29-31 marca w Gdyni na XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. " Edukacja dla bezpieczeństwa". Patronat honorowy nad konferencją objął również Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku.

W inaugurującym konferencję wystąpieniu prof. Michał Płachta z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu mówił miedzy innymi o powiązaniach przestępczości zorganizowanej i terroryzmu oraz krzyżowaniu się ścieżek przestępców i terrorystów. Jego zdaniem zjawiska te należy definiować poprzez cele i motywacje.

W czasie obrad plenarnych i obrad w sekcjach dyskutowano o uwarunkowaniach i podłożu terroryzmu (min. na tle religijno-ideologicznym czy politycznym), terroryzmie jako zagrożeniu bezpieczeństwa globalnego i społecznego, a także o nowych wymiarach terroryzmu. W kontekście uwarunkowań i podłoża terroryzmu rozmawiano również o edukacji wielokulturowej i humanistycznej, tolerancji wobec innych kultur,  a także o roli szkoły w zakresie kształtowania świadomości i właściwego reagowania wobec zagrożeń terrorystycznych. Wiele uwagi poświęcono także działaniom edukacyjnym (również w sieci) służb mundurowych, administracji rządowej ​i instytucji pozarządowych na rzecz podniesienia świadomości i kształtowania zachowań społeczeństwa wobec zagrożenia terroryzmem.

Profesor Michał Płachta podsumowując konferencję stwierdził, że metody przeciwdziałania terroryzmowi mają w tej chwili charakter reaktywny i zarówno naukowcy, jak i służby zajmujące się bezpieczeństwem, powinny skupić się na wypracowaniu działań proaktywnych, wyprzedających.

Poza organizatorami w konferencji wzięli udział między innymi naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego, Wrocławskiego, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Politechniki Częstochowskiej, Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Sztuki Wojennej i Szkoły Głównej w Warszawie.

 

Tekst i zdjęcia : mjr Małgorzata Sarnowska

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej