W dniu 29.11.2016 r. miało miejsce spotkanie Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Szczecinie ppłk Ryszarda Chruściela z Wicewojewodą Zachodniopomorskim panem Markiem Suboczem.

Tematem spotkania w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie był kolejny etap wdrażania w okręgu szczecińskim Rządowego Programu Pracy Więźniów. Dyrektor okręgowy poinformował wicewojewodę o podjętych działaniach i pierwszych sukcesach, które udało się odnieść na tym polu. W ramach tych działań pozyskano dwóch kontrahentów zajmujących się produkcją europalet oraz osprzętu sieci trakcyjnej, którzy złożyli promesy zatrudnienia skazanych. Umożliwiło to przesłanie dwóch wniosków do Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy dotyczących wybudowania hal produkcyjnych na teranie Aresztu Śledczego w Choszcznie oraz Zakładu Karnego w Stargardzie.

Wicewojewoda był żywo zainteresowany szczegółami programu oraz postępem prac związanych z jego realizacją w regionie. Podkreślił, iż program z jednej strony jest szansą na szeroką aktywizację zawodową skazanych, z drugiej strony pozwala z korzyścią rozwinąć działalność przedsiębiorcom z regionu zachodniopomorskiego.

Spotkanie zakończyła deklaracja  wicewojewody, w której zapewnił o swoim pełnym poparciu dla działań podejmowanych przez Służbę Więzienną w OISW w Szczecinie, w zakresie realizacji Rządowego Programu Pracy Więźniów.    

Tekst i zdjęcia : mjr Sebastian Matuszczak

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej