W dniu 25.11.2016 r. w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Szczecinie odbyła się konferencja dotycząca realizacji kolejnego etapu Rządowego Programu Praca Więźniów połączona z promocją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W spotkaniu uczestniczyli Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Szczecinie ppłk Ryszard Chruściel, specjaliści OISW, dyrektorzy jednostek podstawowych szczecińskiego inspektoratu wraz z rzecznikami prasowymi, a także przedstawiciele pracodawców.

Celem konferencji było przedstawienie informacji na temat postępów we wdrażaniu w okręgu szczecińskim  Rządowego Programu Pracy Więźniów. Zebrani mogli dowiedzieć się, iż w ramach podjętych działań udało się pozyskać w Areszcie Śledczym w Choszcznie kontrahenta, który złożył promesę gwarantującą zatrudnienie skazanych. Dało to podstawę do złożenia stosownego wniosku w przedmiocie wybudowania hali do Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Trwają także rozmowy z potencjalnym kontrahentem zainteresowanym podjęciem produkcji w przypadku wybudowania hali w Zakładzie Karnym w Stargardzie. W pozostałych jednostkach prowadzone są intensywne działania skierowane na pozyskanie kontrahentów, którzy skłonni byliby zatrudnić skazanych w przypadku wybudowania hal produkcyjnych.

Zaprezentowano również działania podejmowane  w związku z realizacją projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”. Jest on realizowany w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt przewiduje zrealizowanie w jednostkach okręgu szczecińskiego łącznie 193 kursów zawodowych, w których przeszkolonych będzie 2316 skazanych. Informacje były skierowane w szczególności do obecnych na konferencji pracodawców, którzy mogliby w przyszłości zatrudnić uczestników kursów. Projekt jest również powiązany z Programem Praca Więźniów, gdyż absolwenci kursów będą mogli być także zatrudniani w powstających halach produkcyjnych. 

W swoich wystąpieniach specjaliści OISW omówili również kwestie zatrudnienia odpłatnego i nieodpłatnego skazanych w kontekście procesu ich resocjalizacji.

W trakcie konferencji  głos zabrali  także przedstawiciele pracodawców. Podkreślali korzyści oraz pozytywne doświadczenie płynące z faktu zatrudnienia skazanych.

tekst i zdjęcia : mjr Sebastian Matuszczak

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej