Areszt Śledczy w Kamieniu Pomorskim jest kolejną jednostką w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Szczecinie, w której dzięki wdrażaniu Rządowego Programu Pracy Więźniów może powstać hala produkcyjna.

W dniu 30.11.2016 r. w obecności w Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Szczecinie ppłk Ryszarda Chruściela oraz Burmistrza Kamienia Pomorskiego Pana Stanisława Kuryłło doszło do podpisania przedwstępnej umowy dotyczącej zatrudnienia skazanych. Stronę służbową reprezentował Dyrektor Aresztu Śledczego w Kamieniu Pomorskim ppłk Waldemar Misiak, natomiast kontrahenta Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.  w Kamieniu Pomorskim Pan Adrian Guranowski.

Podpisanie umowy pozwoli złożyć w najbliższym czasie stosowny wniosek do Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy dotyczący wybudowania hali produkcyjnej na terenie Oddziału Zewnętrznego w Buniewicach.  Umożliwi to zatrudnienie w branży usługowej 26 skazanych.

W trakcie spotkania podkreślano korzyści jakie daje pracodawcom udział w Rządowym Programie Pracy Więźniów oraz jak wielką rolę odgrywa on w procesie resocjalizacji skazanych.

Tekst : mjr Sebastian Matuszczak

zdjęcia  :  por. Tomasz Karwecki

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej