Zakład Karny w Nowogardzie od 2011 r. współpracuje w zakresie zatrudnienia skazanych z firmą RESKO Sp. z o.o. w Resku W ramach podpisanej umowy skazani są zatrudnieni odpłatnie przy pracach związanych z przetwórstwem owoców morza.

W dniu 30.11.2016 r. na zaproszenie Dyrektora Pana Marcina Weltrowskiego wizytę w siedzibie spółki złożył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Szczecinie ppłk Ryszard Chruściel. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały miejsca pracy skazanych oraz warunki ich zatrudnienia.

Aktualnie na rzecz kontrahent zatrudnionych jest 46 skazanych, w systemie dwuzmianowym, którzy odbywają karę Oddziale Zewnętrznym w Płotach. Jednak jak podkreślał Pan Weltrowski spółka jest zainteresowany zwiększeniem zatrudnienia skazanych, w związku z dobrze wykonywaną przez nich pracą.

Zatrudnienie skazanych jest ważnym elementem procesu resocjalizacji. Uzyskane w czasie pracy kwalifikacje umożliwiają skazanym kontynuację zatrudnienia po opuszczeniu zakładu karnego. Pozwala także uzyskać wymierne korzyści kontrahentowi. Ważnym elementem jest gwarancja zatrudnienia, która umożliwia realizację zamówień oraz konkurencyjność na rynkach sprzedaży.   

W trakcie wizyty omówiono także korzyści płynące dla inwestorów, w związku z udziałem w rządowym Programie Pracy Więźniów. Spółka RESKO jest wstępnie zainteresowana udziałem w tym programie.

 

Tekst : mjr Sebastian Matuszczak

Zdjęcia :  por. Tomasz Karwecki

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej