Święta Wielkiej Nocy to święta rodzinne. W więzieniach nabierają jednak szczególnego znaczenia. To czas wytężonej pracy funkcjonariuszy naszej formacji, dla skazanych możliwość refleksji nad własnym życiem.

Czas Świąt Wielkiej Nocy to okres szczególny także za więziennymi murami. Prawie 75 tysięcy skazanych i tymczasowo aresztowanych w kraju i ponad 3500 przebywających w podlaskich jednostkach oczekuje świątecznych odwiedzin osób najbliższych. W tym okresie więcej osób odwiedza nasze zakłady karne i areszty śledcze, znacząco rośnie ilość przygotowywanych więźniom paczek oraz wychodzącej i przychodzącej do osadzonych korespondencji. Dla funkcjonariuszy Służby Więziennej to czas wzmożonej pracy oraz czujności, jednostka penitencjarna pracuje przecież 24 godziny na dobę. Wielu funkcjonariuszy świąteczne śniadanie wielkanocne spędzi w pracy, dbając o bezpieczeństwo jednostek i społeczeństwa. Nie raz przekonaliśmy się, że są osoby, które chciałyby wykorzystać okres zwiększonego ruchu w więzieniach do przemytu przedmiotów niedozwolonych, dlatego w tym okresie szczególnie wzmacniamy nasze siły. Do kontroli przesyłek wykorzystujemy urządzenia prześwietlające oraz psy specjalne. Dużo pracy czeka też więziennych wychowawców. W okresie świątecznym rośnie liczba przepustek ale na tego rodzaju przywilej mogą liczyć ci skazani, którzy mają dobre relacje z rodziną do której się udają i zapracowali na to dotychczasową postawą podczas odbywania kary pozbawienia wolności.

Dla skazanych i tymczasowo aresztowanych czas Świąt Wielkiej Nocy to szansa na refleksję nad własnym życiem, pojawia się pytanie o zyski i straty w dotychczasowym życiu. Rozłąka z bliskimi to dla wielu dotkliwa kara, zwłaszcza w okresie świątecznym. We wszystkich jednostkach penitencjarnych to czas wytężonej pracy więziennych kapelanów, wielu osadzonych pragnie duchowo przygotować się do Świąt, skorzystać z sakramentów. Jak podkreślają  więzienni kapłani w okresie świątecznym znacznie więcej osadzonych swojemu pobytowi w izolacji próbuje nadać głębszy sens. Zapewnienie możliwości swobodnego korzystania z praktyk religijnych jest w więzieniach normą. W naszych jednostkach penitencjarnych zapewniamy możliwość korzystania z posługi księży różnych wyznań. W  czasie Świąt w aresztach i zakładach karnych osadzeni mogą też liczyć na tradycyjne wielkanocne menu. W niedzielny poranek na więziennych stołach w pojawi się przygotowana przez zatrudnionych w kuchni skazanych biała kiełbasa, chrzan, gotowane jajka. Mimo świątecznego menu, koszt przygotowania całodziennego wyżywienia osadzonego, tradycyjnie nie przekroczy kilku złotych. Wielu osadzonych w tym szczególnym czasie dekoruje cele własnoręcznie wykonanymi świątecznymi ozdobami.

Poprzez świąteczne widzenia z rodzinami oraz praktyki religijne stwarzamy osadzonym szansę poczucia namiastki wolności, do której się przygotowują. Dla wielu z nich elementy świątecznej tradycji są w życiu bardzo istotne natomiast utrzymywanie więzi rodzinnych jest niezwykle ważnym czynnikiem w pracy ze skazanymi. Niebawem część z nich wróci przecież do swoich domów.  Od nich zależy jak wykorzystają ten świąteczny czas.

opracował: mjr Michał Zagłoba

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej