Wybrane jednostki podległe OISW w  Białymstoku, przygotowują się do wdrożenia nowego systemu teleinformatycznego, pozwalającego usprawnić współprace z innymi instytucjami.

W siedzibie OISW w Białymstoku w dniu 16 lutego zostało zorganizowane spotkanie z osobami z zespołu projektowego z Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sadowych w Ministerstwie Sprawiedliwości z funkcjonariuszami działu ewidencji, informatykami oraz pracownikami sekretariatów odpowiedzialnych między innymi za odbieranie korespondencji od operatorów pocztowych. Spotkanie otworzył i prowadził mjr Wojciech Januszewski, specjalista ds. ewidencji OISW w Białymstoku, Ministerstwo Sprawiedliwości reprezentowali pan Bogdan Pękalski, Sławomir Lewiński, Sylwester Steuer, Albert Dubij, Rafał Stepaczenko oraz Marcin Niwiński.

W kwietniu tego roku ruszyć mają testy systemu, pozwalającego znacznie ułatwić pracę działom ewidencji oraz sekretariatom jednostek, poprzez natychmiastowe przekazywanie nadawcy potwierdzenia odbioru korespondencji przez adresata. W testach wezmą udział cztery jednostki z okręgu białostockiego: Zakład Karny w Białymstoku, w Czerwonym Borze, Przytułach Starych oraz Areszt Śledczy w Suwałkach.

tekst i zdjęcia: mjr Michał Zagłoba

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej