12 kwietnia w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie DROGA w Białymstoku, funkcjonariusze białostockiego OISW przekazali mediom informacje na temat wyników rocznej realizacji programu "Praca dla więźniów" w jednostkach penitencjarnych okręgu białostockiego.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku płk Piotr Kondraciuk, dziękując przedstawicielom mediów za przybycie, przedstawił założenia programu "Praca dla więźniów" oraz korzyści wynikające z jego realizacji w wymiarze ekonomicznym i społecznym, kreśląc jednocześnie plany dalszego rozwoju założeń programu. Prezes Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie DROGA w Białymstoku o. Edward Konkol, podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat społecznej pracy skazanych, których w swojej placówce zatrudnia już szósty rok. Podkreślił dobrą współpracę z białostockim zakładem karnym oraz zwrócił uwagę na liczne korzyści, jakie daje zatrudnienie osoby skazanej. Wymienił wśród nich: sumienność, stałą gotowość do pracy i duże zaangażowanie. W podobnym tonie wypowiadał się dyrektor Domu Dziecka nr 2 w Białymstoku, który skazanych zatrudnia już ponad 11 lat. Mjr Krzysztof Laskowski specjalista OISW w Białymstoku przedstawił dane dotyczące różnych aspektów zatrudnienia skazanych. Wynika z nich, że powszechność zatrudnienia skazanych w ciągu roku wzrosła o 5,75 % i wynosi obecnie 47,37%. Zatrudnienie osadzonych w jednostkach OISW w Białymstoku od kwietnia ubiegłego roku wzrosło o 23,1 %. Obecnie zatrudnionych w różnych formach mamy 1551 osadzonych, to o 291 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wskaźnik bezrobocia wśród osadzonych z podlaskich jednostek również spadł i wynosi obecnie 14,97%, natomiast powszechność zatrudnienia skazanych w populacji osób zdolnych do podjęcia pracy wynosi w okręgu białostockim rekordowe 75,99 %.

opracował: mjr Michał Zagłoba

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej