23 listopada w siedzibie OISW Katowice odbyło się spotkanie służące promocji programu rządowego Praca więźniów oraz realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w okręgu katowickim.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządów terytorialnych, dyrektorzy placówek oświatowych, domów pomocy społecznej, reprezentanci stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pożytku publicznego, szefowie firm i przedsiębiorcy prywatni. Wszyscy uczestnicy spotkania reprezentowali podmioty współpracujące ze śląską Służbą Więzienną w przedmiocie zatrudniania skazanych, zarówno w formie odpłatnej, jak i nieodpłatnej. Wśród gości znaleźli się również przedstawiciele Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a także przedstawiciele śląskiego więziennictwa.

Bazą do rozmów i dyskusji były wystąpienia specjalistów ds. penitencjarnych i zatrudnienia, którzy omówili założenia oraz stopień realizacji programu rządowego Praca więźniów w okręgu katowickim oraz przedstawili ofertę szkolenia kursowego realizowanego przez Służbę Więzienną w ramach projektu PO WER. Dyrektorzy jednostek penitencjarnych, w których planowana jest budowa hal produkcyjnych przedstawili na forum swoje oferty współpracy z potencjalnymi kontrahentami.

Ważnym głosem w dyskusji dotyczącej zasad współpracy były wypowiedzi samych pracodawców, którzy wskazywali na oczekiwane przez nich walory ekonomiczne programu rządowego. Zainteresowanie kontrahentów wzbudziła także możliwość dostosowania oferty szkoleniowej dla skazanych do rynku pracy. Sporo miejsca poświęcono również społecznemu wymiarowi zatrudniania skazanych.

Tekst i zdjęcia: mjr Justyna Siedlecka

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej