7 lutego br. w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie odbyła się uroczystość powołania zastępców dyrektorów w dwóch jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej w okręgu lubelskim.

Akty powołania wręczył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie płk Włodzimierz Jacek Głuch: na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej mjr. Sławomirowi Stańczukowi – dotychczasowemu Kierownikowi Oddziału Zewnętrznego w Zabłociu oraz na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie – mjr. Jackowi Sankowskiemu – dotychczasowemu zastępcy dyrektora Zakładu Karnego we Włodawie.

Mjr Sławomir Stańczuk służbę rozpoczął 1 marca 1996 r. Szkołę Oficerską Służby Więziennej ukończył w 1997 r. Z dniem 1 lipca 2010 r. został mianowany na stanowisko kierownika działu ochrony. Od 5 listopada 2012 r. pełnił służbę na stanowisku Kierownika Oddziału Zewnętrznego w Zabłociu

Mjr Jacek Sankowski służbę rozpoczął 1 marca 1994 r. Dotychczas zajmował stanowiska: wychowawcy w dziele penitencjarnym, zastępcy kierownika i kierownika działu ochrony, specjalisty w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie. Z dniem 1 lutego 2013 r. został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora w Zakładzie Karnym we Włodawie.

Opracował: mjr Jacek Zwierzchowski
 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej