20 listopada na całym świecie obchodzony jest jako Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Praca ze sprawcami wypadków drogowych jest częścią pamięci o ofiarach.

Funkcjonariusze Służby Więziennej na co dzień pracują ze sprawcami wypadków drogowych, których bardzo często przyczyną był alkohol, a konsekwencją śmierć lub trwałe kalectwo uczestników tych zdarzeń.

Praca ze sprawcami przestępstw drogowych nie jest łatwa, więzienni psycholodzy i terapeuci muszą pomóc osadzonym w drodze od szoku, niedowierzania, przez poczucie winy do wzięcia odpowiedzialności za swój czyn. Pracując ze sprawcami mają zawsze w pamięci także ich ofiary, czasem osoby przypadkowe, czasami bliskich czy przyjaciół. Zwykle jest to praca indywidualna.

W wielu jednostkach penitencjarnych okręgu katowickiego odbywają się również zajęcia grupowe skierowane do sprawców przestępstw drogowych, którzy prowadzili samochód będąc pod wpływem alkoholu. Do nich skierowana jest profilaktyka uzależnień, skazani uczą się faktów dotyczących skutków spożywania alkoholu, wspólnie z psychologiem czy wychowawcą przełamują typowe dla przestępców komunikacyjnych mity i stereotypy odnoście wpływu alkoholu na funkcjonowanie kierowcy, dokonują autodiagnozy. Więziennicy szukają nowych sposobów na profilaktykę, używają podczas zajęć alkogogli, współpracują z Policją czy ratownikami medycznymi, którzy uczą jak ratować ludzkie życie i udzielić pomocy przedmedycznej ofierze wypadku.

W AŚ Mysłowice w najbliższą sobotę odbędą się z kolei zajęcia prowadzone we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Katowicach. Ten swoisty program psychokorekcyjny dla sprawców przestępstw komunikacyjnych będzie miał charakter wykładowy i warsztatowy. Podczas warsztatów zostaną wykorzystane troleje – specjalne nakładki montowane w samochodzie, dzięki którym możemy przekonać się, jak zachowuje się samochód podczas poślizgu. Dodatkowo w areszcie ogłoszono konkurs plastyczny na stworzenie plakatu promującego bezpieczne postawy w ruchu drogowym.

Ponadto w jednostkach odbywają się cyklicznie programy profilaktyczne kierowane do sprawców przestępstw z art. 178 i 178a kk. W AŚ Katowice zakończyła się właśnie kolejna edycja programu "Zastanów się, co robisz", w ZK Zabrze realizowany jest program „HIOB”, w ZK Herby wykład o bezpieczeństwie na drogach wygłosił funkcjonariusz Komendy Powiatowej w Lublińcu, w AŚ Tarnowskie Góry skazani dokonywali autodiagnozy i trenowali asertywna odmowę picia alkoholu podczas zajęć „Bezpieczny-trzeźwy kierowca, a w bielskim areszcie uczestniczyli w zajęciach pn. “Szanuj zdrowie – ratuj życie”, współprowadzonych przez ratownika medycznego. W AŚ Bytom z kolei odprawiono mszę św. w intencji ofiar wypadków drogowych.

zob.także: https://katowice.tvp.pl/27827469/20112016-godz-1830

tekst: mjr Justyna Siedlecka

zdj.: Adam Maniura

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej