W ramach Ministerialnego Programu Pracy Czerwony Bór przygotowuje się do budowy na terenie jednostki hali produkcyjnej, w której będą mogli pracować osadzeni.

Osadzeni odbywający karę w Czerwonym Borze w Zakładzie typu półotwartego i otwartego od wielu lat pracują na rzecz kontrahentów zewnętrznych oraz lokalnych samorządów. Rządowy Program Pracy Więźniów skierowany jest natomiast przede wszystkim do skazanych odbywających karę w zakładach typu zamkniętego. Wpisując się w jego realizację Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze złożył do Dysponenta Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy wniosek o udzielenie dotacji na budowę hali o powierzchni produkcyjnej około 1 900 m2. Dwóch kontrahentów ma zatrudniać łącznie nie mniej niż 100 osadzonych w pełnym wymiarze czasu pracy. Osadzeni będą zatrudnieni przy produkcji tekstyliów i mebli.

Zakład Karny w Czerwonym Borze to jedna z największych podlaskich jednostek penitencjarnych, w której przebywa duża populacja skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu zamkniętego. Dla tej grupy skazanych szczególnie trudno jest znaleźć zatrudnienie. Liczba miejsc pracy wewnątrz jednostek jest ograniczona a do pracy na zewnątrz więzienia nie zostaną w najbliższej przyszłosci skierowani ze względów bezpieczeństwa. Dla tej kategorii skazanych przewidziane jest zatrudnienie w halach produkcyjnych wewnątrz jednostek penitencjarnych. Tym sposobem skazani będą mieli zatrudnienie podczas odbywania kary pozbawienia wolności bez narażania bezpieczeństwa obywateli.

Tekst: mjr Krzysztof Milewski, mjr Michał Zagłoba

Zdjęcia: archiwum ZK, OISW.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej