Zakład Karny w Bydgoszczy – Fordonie upamiętnił byłego naczelnika fordońskiej jednostki, Nadkomisarza Straży Więziennej, Kapitana Wojska Polskiego – Stanisława Rymkiewicza, który zginął w Katyniu.

Uroczystość odbyła się w dniu 20 kwietnia br. w dawnej sali modlitw, czyli pomieszczeniu głównym Synagogi w Starym Fordonie. Gości przywitał Dyrektor Zakładu Karnego w Bydgoszczy – Fordonie mjr Marcin Klimczyk. W dalszej części uroczystości pułkownik Służby Więziennej w stanie spoczynku dr Krystian Bedyński przedstawił przebieg służby niektórych pracowników więzienia w Fordonie w latach 1920-1939. Kolejną prelekcję pn. „Zbrodnia Katyńska 1940 jako element ludobójstwa w Narodzie Polskim” wygłosił dr Przemysław Wójtowicz z Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy. Po zakończeniu pierwszej części uroczystości goście mogli obejrzeć wystawę poświęconą Zbrodni Katyńskiej 1940 przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej.

Druga część uroczystości odbyła się na terenie Zakładu Karnego w Bydgoszczy – Fordonie, gdzie  na murze świetlicy odsłonięto tablicę pamiątkową w hołdzie zamordowanemu naczelnikowi. Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonali  Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew Ostrowski, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy ppłk Jacek Gościak oraz Dyrektor Zakładu Karnego w Bydgoszczy – Fordonie mjr Marcin Klimczyk. Tablicę poświęcił ksiądz kanonik Wojciech Pyrzewski, kapelan więzienny.

W uroczystniczyli uczestniczyli m.in. Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz, Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Lech Kubera,  dyrektorzy jednostek organizacyjnych służby więziennej okręgu bydgoskiego, byli dyrektorzy i zastępcy dyrektorów Zakładu Karnego w Bydgoszczy – Fordonie, duchowieństwo, przedstawiciele  służb mundurowych, sądownictwa, uczelni wyższych i szkolnictwa jak również fundatorzy oraz reprezentanci instytucji współpracujących z fordońską jednostką penitencjarną.

Nadkomisarz kapitan Stanisława Rymkiewicza, Naczelnik Zakładu Karnego w Fordonie, pilot Wojska Polskiego, bohater wojny polsko – bolszewickiej, zamordowany w Katyniu, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych.
 

Zespół Prasowy

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Zdjęcia: st. sierż. Mariusz Brzykcy

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej