Areszt Śledczy w Słupsku został laureatem wyróżnienia Fundacji „Nadzieja” pomagającej dzieciom niepełnosprawnym.

W miniony piątek 10 lutego 2017 roku w siedzibie Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku odbyła się uroczysta gala wręczenia wyróżnień Fundacji „Nadzieja" dla osób i instytucji wspierających działalność obchodzącej 25-lecie istnienia organizacji. Wśród laureatów znalazł się Areszt Śledczy w Słupsku. Dyrektor aresztu ppłk Grzegorz Różycki odebrał z rąk Prezes Fundacji okolicznościową statuetkę w podziękowaniu za wieloletnie wsparcie działalności na rzecz słabszych i potrzebujących. Współpraca słupskich więzienników z „Nadzieją" formalnie trwa od 2012 roku. Areszt śledczy kieruje skazanych do nieodpłatnej pracy na rzecz Fundacji. Osadzeni pomagają w bieżących pracach budowlanych i konserwatorskich, wykonują prace porządkowe oraz  pomagają  w opiece nad końmi.

Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja" od 1992 roku pomaga dzieciom niepełnosprawnym osiągnąć jak najwyższy poziom aktywnego i samodzielnego życia poprzez wczesną diagnozę i różnorodne formy rehabilitacji, a także opiekę psychologiczną i logopedyczną oraz wsparcie społeczne. Obecnie działalność Fundacji opiera się na bezpłatnej rehabilitacji podopiecznych w zakresie hipoterapii, kinezyterapii, fizykoterapii, masażu, terapii indywidualnej. Organizacja prowadzi także Specjalny Punkt Przedszkolny.

Zespół Prasowy

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej