18 grudnia br. pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, w Grodkowie odbyły się wojewódzkie obchody 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Uroczystości zorganizowali: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, NSZZ Solidarność Region Śląsk Opolski, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu oraz Gmina Grodków.

Obchody uświetniła Kompania Honorowa Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu pod dowództwem mjr. Tomasza Banaszczaka. W uroczystości uczestniczyły także poczty sztandarowe: Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu oraz Zarządu Głównego NSZZFiPW.

Uroczystości rozpoczęły się mszą święta odprawioną w kościele pw. św. Michała Archanioła. Następnie licznie zgromadzeni goście, przeszli na rynek, gdzie odbyła się inscenizacja przygotowana przez wrocławską grupę rekonstrukcyjną. Nawiązywała ona do wydarzeń, które miały miejsce w 1981 roku w kopalni Wujek. Realizm odtworzenia wydarzeń wzbudzał w widzach wiele emocji i wspomnień.

Po inscenizacji uczestnicy uroczystości przemaszerowali ulicami miasta, udając się pod mury grodkowskiego więzienia, obecnie Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Brzegu. To miejsce, w którym w czasie stanu wojennego przetrzymywano 440 internowanych. Następnie przybyli goście wśród, których znaleźli się m.in: Poseł na Sejm RP Katarzyna Czochara, Wojewoda Opolski Adrian Czubak, liczna reprezentacja Dyrektorów Okręgowych Służby Więziennej, Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański, Burmistrz Grodkowa Marek Antoniewicz, Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Czesław Tuła, Przewodnicząca Zarządu Okręgowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Opolu Danuta Malkusz, Wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność Śląska Opolskiego Grzegorz Adamczyk, a także inni przybyli goście, złożyli wieńce pod pamiątkową tablicą.

Przewodniczący NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Czesław Tuła odczytał list Szefowej Kancelarii Premiera Beaty Kempy. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu odczytał list od Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego, skierowany do uczestników uroczystości.


Zespół Prasowy
Centralny Zarząd Służby Więziennej

Zdjęcia: por. Katarzyna Idziorek

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej