„Dzięki wdrożeniu programu „Praca dla więźniów” zatrudnienie skazanych w naszym kraju zwiększyło się o 30 % do 31.000 zatrudnionych. Tym samym gonimy europejską czołówkę”.

Tymi słowami wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki rozpoczął konferencję prasową zorganizowaną na Rynku Staromiejskim w Stargardzie, w związku z wizytą w tym mieście. Minister potwierdził, iż w najbliższym czasie na terenie Zakładu Karnego w Stargardzie powstanie hala produkcyjna o powierzchni 1000 m2, w której zatrudnienie znajdzie 50 skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w tamtejsze jednostce penitencjarnej.

Jak podkreślił uczestniczący w konferencji Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Szczecinie ppłk Ryszard Chruściel, do zatrudnienia w powstałej hali kierowani będą skazani, którzy z uwagi na okoliczności popełnionego przestępstwa oraz wymiar kary nie mogą być zatrudniani poza terenem zakładu karnego. Kontrahentem, który zdecydował się zatrudnić skazanych jest firma Kuca sp. z o.o., należąca do czołowych producentów osprzętu sieci trakcyjnej w Polsce. W konferencji wziął udział również Dyrektor Zakładu Karnego w Stargardzie ppłk Paweł Kowalski.

Należy podkreślić, że program „Praca dla więźniów” niesie wymierne korzyści dla obu stron – pracodawcy jak i zatrudnionych skazanych. Pracodawca może między innymi ubiegać się o częściowy zwrot kosztów z tytułu zatrudnienia skazanych z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, a także o dotacje z tegoż funduszu na rozwój lub tworzenie nowych miejsc pracy. Skazany uzyskując zatrudnienie odpłatne może przede wszystkim uregulować zobowiązania na rzecz ofiar przestępstw, skarbu państwa np. w związku z alimentacją jak również wspomóc finansowo najbliższych, a także zdobyć nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe. To wszystko wpłynie na zmniejszenie kosztów utrzymania osadzonych w czasie ich pobytu w warunkach izolacji więziennej.

Wizytę wiceministra sprawiedliwości  zakończyło złożenie kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym katastrofę smoleńską.

 

Zespół Prasowy

Centralny Zarząd Służby Więziennej

 

http://radioszczecin.pl/1,351895,jaki-program-pracy-dla-wiezniow-zwiekszyl-zatrud

https://szczecin.tvp.pl/29745579/konferencja-z-udzialem-wiceministra-sprawiedliwosci

http://www.gs24.pl/wiadomosci/stargard/a/stargard-patryk-jaki-wysyla-wiezniow-do-pracy-i-popiera-kandydata-pis-na-prezydenta-miasta,11941011/

http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2017-03-31/jaki-pobyt-w-wiezieniu-to-nie-maja-byc-wakacje/

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej