12 lipca 2017 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik odbył wizytę studyjną w Centrali Monitorowania Systemu Dozoru Elektronicznego (SDE), gdzie spotkał się z kierownictwem, funkcjonariuszami i pracownikami Biura Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Celem wizyty było przedstawienie aktualnego stanu realizacji zadań w SDE, organizacji i wykonywania kar, środków karnych i zabezpieczających w tym systemie oraz zagadnień formalno-prawnych. Prezentacja bieżących zagadnień, związanych z trwającymi aktualnie pracami nad opracowaniem projektu budżetu państwa na 2018 r. w zakresie SDE, spotkała się ze szczególnym zainteresowaniem Ministra z uwagi na sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Departamentem Budżetu i Efektywności Finansowej.

Sekretarz Stanu zwiedził Centralę Monitorowania oraz najważniejsze miejsca dla funkcjonowania systemu oraz został zapoznany z najnowocześniejszymi urządzeniami monitorującym oraz środkami technicznymi stosowanymi w dozorze elektronicznym.

Nowatorskie rozwiązania cechujące polski dozór elektroniczny skazanych oraz ich praktyczne zastosowania osiągnęły już duży potencjał wykonawczy, dający możliwość szerszego stosowania SDE w aktualnym stanie prawnym. Szerokie planowanie nowych funkcjonalności w przyszłości zostały bardzo pozytywnie ocenione. Jednocześnie Minister wyraził uznanie i pozytywnie ocenił dotychczasowe funkcjonowanie monitoringu elektronicznego skazanych oraz podkreślił potrzebę dalszego rozwoju tego systemu.

Zespół Prasowy

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej