Funkcjonariusze Służby Więziennej okręgu łódzkiego uczestniczyli w szkoleniu, które prowadził oficer rezerwy Wojska Polskiego mjr Arkadiusz Kups - twórca systemu Combat56.

Warsztaty Taktyczno-Strzeleckie z Elementami Czerwonej Taktyki odbyły się w dniach 19 i 20 kwietnia br. w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim. Udział w nich wzięli funkcjonariusze z zakładów karnych i aresztów śledczych leżących na terenie okręgu łódzkiego oraz funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej. Celem warsztatów było nabycie nowych i doskonalenie posiadanych już umiejętności w zakresie samoobrony i interwencji, taktyki strzeleckiej, udzielanie pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia. W podobnych szkoleniach uczestniczyli żołnierze najbardziej elitarnych jednostek: Grom, 1-go Pułku Komandosów, 6 Brygady Desantowo- Szturmowej, 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, 21 Brygady Piechoty Górskiej. System był wdrażany w Nadwiślańskich Jednostkach MSW, Straży Granicznej, Policji, Biurze Ochrony Rządu, Biurze Operacji Antyterrorystycznych. Tego rodzaju szkolenia stawiają Służbę Więzienną w jednym rzędzie z najlepszymi jednostkami zajmującymi się szeroko rozumianą obronnością kraju. 

Major Arkadiusz Kups – oficer rezerwy Wojska Polskiego, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu i studiów cywilnych na Akademii Obrony Narodowej. Zaczynał w elitarnej jednostce specjalnej – 1 Batalionie Szturmowym w Dziwnowie. Następnie trafił do 56 Kompanii Specjalnej w Szczecinie, jednostce przeznaczonej do działań specjalnych i dywersyjnych, w której został szefem szkolenia. Po rozwiązaniu 56 Kompanii Specjalnej i innych podobnych struktur w kraju, trafił do 25 Dywizji Kawalerii Powietrznej. Nadrzędnym celem Systemu Combat56 jest prostota i skuteczność, które pozwalają na szybki proces nauczania. Proste chwyty i skuteczne techniki pozwalają każdemu wyjść z sytuacji zagrożenia. Doskonałość systemu opiera się na nawykowym opanowaniu 2-3 technik, co daje gwarancję skuteczności w różnych wariantach zagrożenia. System nie opiera się na rzutach, skomplikowanych postawach czy efektownych ewolucjach.

Zespół Prasowy

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej