Seria niedawnych napaści agresywnych pacjentów na ratowników medycznych skłoniła Służbę Więzienną okręgu bydgoskiego do wyjścia z inicjatywą podjęcia współpracy z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego. Głównym celem porozumienia jest przeszkolenie ratowników medycznych z podstaw samoobrony.

W związku z powyższym podpisano porozumienie w sprawie zacieśnienia współpracy pomiędzy Służbą Więzienną i Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego. W ramach porozumienia wykwalifikowani funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w Bydgoszczy przeszkolą w zakresie samoobrony oraz profesjonalnego obezwładniania i unieruchamiania agresywnych pacjentów ratowników medycznych z WSPR. Przeszkolonych ma zostać ponad 120 osób. W zamian za przeprowadzone szkolenia z zakresu samoobrony dla ratowników medycznych, funkcjonariusze GISW zostaną przeszkoleni z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Wymiana doświadczeń to pożytek zarówno dla ratowników medycznych jak i funkcjonariuszy Służby Więziennej, ponieważ dzięki temu wzrośnie wzajemne poczucie bezpieczeństwa.

Zespół Prasowy

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Materiał video: TVP INFO

Foto: por. Agnieszka Wollmann

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej