Nie minął rok odkąd na więziennych korytarzach Aresztu Śledczego w Gliwicach pojawiła się młoda, energiczna kobieta. Szer. Natalia Szarapow na co dzień pełni służbę psychologa działu penitencjarnego. Swoim zaangażowaniem i ciężką pracą zyskała również uznanie Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych, które przyznało jej tytuł Wolontariusza Roku 2016.

Swoją aktywność na rzecz samorządu rozpoczęła Pani już w szkole średniej, kiedy została wybrana Radną Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice. Co było potem?

Działalność w organizacjach non-profit zapoczątkowałam podczas studiów obejmując funkcję Dyrektora Biura śląskiego oddziału ogólnopolskiej organizacji pozarządowej. W ramach tego stanowiska zajmowałam się koordynowaniem pracy oddziału, pozyskiwaniem środków na prowadzone działania oraz realizowaniem we współpracy z innymi podmiotami różnorodnych projektów społecznych.

Wtedy też rozpoczęłam już na poważnie swoją działalność na rzecz lokalnych społeczności - byłam zaangażowana w projekty senioralne w moim mieście oraz prowadziłam w szkołach zajęcia edukacyjne w ramach ogólnopolskiego projektu mającego na celu kształtowanie wśród młodzieży idei nowoczesnego patriotyzmu, w tym patriotyzmu lokalnego.

W ramach działalności społecznej, oprócz pracy od strony realizatora projektów, zdobywałam również swoje pierwsze doświadczenia w pracy psychologa - stąd też można powiedzieć, że to z tego środowiska zawodowo “wyrosłam”.

Ukończyła Pani studia psychologiczne na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. W jaki sposób łączy Pani te dwie funkcje, zawodową i społeczną?

Po ukończeniu studiów rozpoczęłam pracę w swoim zawodzie, jednak będąc już zaangażowana w lokalną działalność społeczną w swoim mieście chciałam kontynuować tą aktywność. W związku z tym, początkiem 2015 roku nawiązałam współpracę z Centrum Wolontariatu - jedną z filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Dzięki wsparciu i otwartości tego podmiotu powołałam przy GCOP poradnię psychologiczną dla Seniorów, w której wolontarystycznie prowadzę dla mieszkańców Gliwic bezpłatne konsultacje psychologiczne.

Ponadto, również we współpracy z Centrum Wolontariatu, prowadzę wykłady oraz warsztaty z dziedziny psychologii w Klubach Seniora w moim mieście oraz wspieram wolontariuszy GCOP pracujących na rzecz dzieci w różnych instytucjach m.in. w Domu Dziecka.

Poza działalnością w GCOPIe współpracuję też z jednym z zabrzańskich stowarzyszeń wspierających osoby niepełnosprawne oraz ich readaptację społeczną.

Od kilku miesięcy jest Pani również funkcjonariuszem Służby Więziennej. Jak te dwa, odrębne, wydawałoby się światy, udaje się pogodzić?

Tak, na co dzień jestem funkcjonariuszem Aresztu Śledczego w Gliwicach, służbę pełnię na stanowisku młodszego psychologa działu penitencjarnego. W swojej codziennej pracy wykorzystuję również wiedzę i doświadczenie zdobyte w trzecim sektorze. W ostatnim czasie, Dyrektor Aresztu Śledczego w Gliwicach podpisał porozumienie o współpracy z gliwickim stowarzyszeniem wspierającym readaptację społeczną osób niepełnosprawnych. Zawarte przez nas porozumienie będzie elementem programu profilaktycznego ukierunkowanego na poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych przebywających w gliwickiej jednostce. Tym samym, dzięki otwartości jednostki na wdrażanie w pracy z osadzonymi tego typu działań, obydwa obszary mojej zawodowej działalności będą miały możliwość połączenia się w jedną, komplementarną całość.

Z szer. Natalią Szarapow rozmawiała Justyna Siedlecka.

zdj: kpt. Izabela Romaszewska oraz archiwum pryw. N.Szarapow

Zespół Prasowy
Centralny Zarząd Służby Więziennej

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej