8-9 czerwca br. odbyła się odprawa służbowa kierownictwa Służby Więziennej. W odprawie uczestniczył wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.

W Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie spotkali się : Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, zastępca Dyrektora Generalnego – płk Artur Dziadosz Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FiPW Czesław Tuła, dyrektorzy biur Centralnego Zarządu Służby Więziennej, kierownicy zespołów, dyrektorzy okręgowi, komendanci ośrodków szkolenia.

Omawiano przede wszystkim kwestie związane z modernizacją Służby Więziennej, zadaniami inwestycyjnymi, realizacją reformy więziennictwa oraz te dotyczące bezpieczeństwa i porządku w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dyrektorzy okręgowi przedstawili realizację programu „Praca dla więźniów” w podległych im jednostkach, stan zatrudnienia skazanych oraz plany budowy kolejnych hal produkcyjnych, w których mogą być zatrudniani więźniowie. Zatrudnienie skazanych osiągnęło już poziom 52%, odpłatnie pracuje 14 921 skazanych, nieodpłatnie 21 062.

Dyrektorzy biur Centralnego Zarządu Służby Więziennej, w zakresie swej merytorycznej działalności, omówili m.in. pracę penitencjarną, w tym tą związaną z nauczaniem, realizacją programów resocjalizacyjnych, terapią; funkcjonowanie systemu dozoru elektronicznego; pracę ewidencyjną i transportową; zadania więziennej służby zdrowia, pracę nad modernizacją systemów informatycznych, sprawy kadrowe.

Przedstawiono stan przygotowań do Centralnych Obchodów Święta Służby Więziennej, które będą miały miejsce w dniach 29-30 czerwca br. w Warszawie.

Zespół Prasowy
Centralny Zarząd Służby Więziennej

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej