Każdego dnia w polskich zakładach karnych i aresztach śledczych trudną służbę pełni kilka tysięcy kobiet. W szeregach Służby Więziennej są aktualnie 5033 funkcjonariuszki, co stanowi 18% wszystkich funkcjonariuszy i 1458 kobiet pracowników cywilnych.

Straż Więzienna była pierwszą formacją mundurową w Polsce, która oficjalnie dopuściła kobiety w swoje szeregi. Już w Dekrecie Rady Ministrów o tymczasowych przepisach więziennych z 1919 r. (art.3). jest mowa o „dozorcach i dozorczyniach", a Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości  z dnia 1 listopada 1935 r.  o umundurowaniu i uzbrojeniu Straży Więziennej uwzględniało specjalne umundurowanie dla kobiet funkcjonariuszy. Inne formacje mundurowe dały możliwość służby kobietom kilka lat później.

Kobiety obecne są we wszystkich działach Służby Więziennej, najwięcej wśród psychologów, wychowawców, terapeutów, personelu medycznego i w działach administracyjnych. W ostatnich latach coraz więcej kobiet pełni służbę w dziale ochrony i kwatermistrzowskim i to nie tylko w oddziałach przeznaczonych dla kobiet osadzonych w jednostkach penitencjarnych. Kobiety w mundurach możemy spotkać na wszystkich stanowiskach w Służbie Więziennej zaczynając od strażnika działu ochrony a kończąc na dyrektorze okręgowym.    


Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, życzę wszystkim Paniom spełnienia marzeń, pomyślności w życiu prywatnym, satysfakcji  w pracy z realizowania misji zawodowej. Doceniając Wasz profesjonalizm dziękuję  za trud codziennej służby, wrażliwość i zrozumienie.

 Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński

 

 

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej